ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Centralizētās siltumapgādes uzņēmumu pieredzes apmaiņas brauciens uz Austriju (0)

30.01.2020

KeepWarm projekta ietvaros, ko ZREA īsteno kopš 2018.gada aprīļa, 2020.gada 22.-23.janvārī Latvijas delegācija viesojās Austrijā - Grācā, lai piedalītos Štīrijas Reģionālās lauksaimniecības un mežsaimniecības kameras (Landeskammer fur Land- und Forstwirtschaft in Steiermark - LWK Stmk) organizētajā seminārā un izziņas braucienos uz centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem. Šie pasākumi bija daļa no 6.Centrāleiropas biomasas konferences 3 dienu programmas, ko brauciena dalībnieki arī apmeklēja.


KeepWarm projekts paredz pieredzes apmaiņu starp projekta partneru izraudzītajiem centralizētās siltumapgādes pilot uzņēmumiem, kuri apņēmušies optimizēt/modernizēt savas katlu mājas un kopējo darbību, ar mērķi kļūt energoefektīvākiem un klimatam draudzīgākiem, siltumenerģiju ražojot no atjaunojamiem energo resursiem, viens no otra mācoties izveidotās Twinninga programmas ietvaros.


No Latvijas centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem projektā iesaistīti ZREA biedru pašvaldību pilot uzņēmumi:

- SIA “Jēkabpils Siltums”, izveidojot sadarbību ar Austrijas centralizētās siltumapgādes pilot uzņēmumu Nahwärme Eibiswald eGen;

- SIA “Auces komunālie pakalpojumi”, izveidojot sadarbību ar Austrijas centralizētās siltumapgādes pilot uzņēmumu Biomasse Heizgemeinschaft Ligist GesmbH.


Projekta ievaros iesaistītajiem pilot uzņēmumiem ir izstrādāti Biznesa plāni konkrētiem uzņēmumu optimizācijas modeļiem ar mērķi tos realizēt tuvākajā nākotnē. Twinninga partneri ir iepazinušies ar savu sadarbības partneru plāniem un izteikuši savus priekšlikumus un vērtējumu.


Paralēli pieredzes apmaiņai starp konkrētiem uzņēmumiem, brauciena dalībnieki apmeklēja arī citus Austrijas centralizētās siltumapgādes uzņēmumus, kā piemēram, Fernwärme Leibnitz un Nahwärme Fernitz GmbH, kas īsteno vērienīgus modernizācijas projektus un kā kurināmo izmanto šķeldu, rūpniecisko procesu radītos siltuma atlikumus, saules enerģiju.


Tāpat dalībnieki piedalījās KeepWarm un Clean Air II projektu kopīgajā SEMINĀRĀ “Tīrs gaiss un efektīvas centralizētās siltumapgādes stacijas” (Inspire Event).


Semināra Tēmas:

 

  • Biomasas centralizētās siltumapgādes staciju optimizēšana (Harald Hofman, enerģētikas pakalpojumu uzņēmums, kas pārvalda siltumapgādes uzņēmumus: www.nahwaerme.at );
  • Atgaitas plūsmas temperatūru samazināšana (Jacob Binder, Ilgtspējīgu Tehnoloģiju institūts, Termālās enerģijas tehnoloģiju un hibrīdu sistēmu departaments, AEE-INTEC, www.aee-intec.at ),
  • Emisiju samazināšana ar korektu lietotāja uzvedību/ieradumiem,
  • Gaisa kvalitātes uzlabošana ar biomasas apkuri,
  • Tehnoloģiskais progress biomasas dedzināšanā starptautiskā mērogā.
  • Praktisks piemērs par Grācas pilsētas centralizētajā siltumapgādē izmantoto pārpalikuma siltumu no papīrfabrikas (trīs partneri: papīrfabrika un termoelektro stacija: https://www.sappi.com/gratkorn-mill, kur iegūst elektrību, siltumu, papīru un celulozi; Grācas enerģētikas uzņēmums - https://www.energie-graz.at/ kurina šķeldu; bioenergie at): apkurina 40 00 mājsaimniecību 12 km siltumtrase.

Noslēgumā bija iespēja apmeklēt Clean Air II projekta demo treileri, kurā izvietotas 3 apkures iekārtas, ieskaitot plašu mērīšanas tehnoloģiju, kas tiek izmantota projekta lietotāju apmācībai.


 

Arī ZREA, saskaņā ar KeepWarm projekta darbu plānu, organizēs semināru un mācību ekskursijas uz centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem 2020.gada 12., 13.maijā, piedaloties Latvijas pilot siltumapgādes uzņēmumiem no Jēkabpils un Auces, to Twinninga partneriem no Eibiswald un Ligist, kā arī KeepWarm projekta partneriem no Vācijas, Serbijas, u.c. valstīm. Semināra (Inspire Event) mērķis ir dalīties ar KeepWarm projekta rezultātiem, pieredzi un labiem piemēriem ieinteresētajām pusēm, nodrošināt pieredzes apmaiņu starp iesaistītajiem partneriem.


Vairāk informācija:

KeepWarm projekta mājas lapā

6.Centrāleiropas biomasas konferences mājas lapa

Štīrijas Reģionālās lauksaimniecības un mežsaimniecības kameras mājas lapa

 

Attēlu galerija

Dokumenti

Biomasas konferences programa

Komentāri

Vārds
Komentārs

English