ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Ekonomikas ministrija rosina Latvijai izvirzīt ambiciozus plānus “zaļās enerģijas” palielināšanā (0)

10.01.2019

Latvijai līdz 2030.gadam būtu jānodrošina vismaz 45% atjaunīgo energoresursu (AER) īpatsvars valsts enerģijas galapatēriņā, iepriekš prognozēto 40% vietā saskaņā ar Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto nacionālās enerģētikas un klimata plāna projektu 2021.-2030.gadam, ko Latvija iesniedza Eiropas Komisijai izvērtēšanai 31.12.2018.

 

 

Līdz šim Latvija bija apņēmusies 2030.gadā nodrošināt vismaz 40% AER īpatsvaru Latvijas enerģijas galapatēriņā, tomēr grozījumi Eiropas Savienības (ES) direktīvā šo mērķi maina, proti, Latvijas noteiktais AER mērķis nevar būt mazāks par 40%, bez tam visām ES dalībvalstīm savs ieguldījums AER veicināšanā būs jāpalielina.

 

 

Saskaņā ar izstrādātajām attīstības prognozēm 2030.gadam, patlaban īstenotajām politikām un pasākumiem, Latvijas AER īpatsvars enerģijas galapatēriņā 2030.gadā būs apmēram 41,2%. Līdz ar to būs nepieciešams īstenot papildu pasākumus AER īpatsvara palielināšanai. Saskaņā ar prognozēm, nosakot AER mērķi virs 45%, būtisks AER īpatsvara palielinājums būs nepieciešams tieši elektroenerģijas sektorā.

Ieteiktie pasākumi augstākminētā mērķa sasniegšanai ir sekojoši:

- piemērot samazināto pievienotās vērtības nodokli (PVN) 12% apmērā mājsaimniecībām saules paneļu iegādei un uzstādīšanai, kā arī mājsaimniecībām sniegtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar saules tehnoloģiju piegādi un uzstādīšanu,

- rosināts piemērot nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) samazinājumu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) kompensāciju, ja uzstādīti saules paneļi.

- rīkot ilgtermiņa nomas līgumus uz konkursa pamata vēja parkiem ar kopējo jaudu līdz 500 megavatiem valsts mežos un tiem pieguļošajās teritorijās, atbalstīt vēja un saules enerģijas tehnoloģijas plašākai ieviešanai, kā arī veicināt zinātnieku un uzņēmēju sadarbību AER jomā.

- palielināt dabas resursu nodokli (DRN) visam fosilajam kurināmajam,

- atcelt DRN atbrīvojumu kūdrai,

- palielināt akcīzes nodokli fosilajam kurināmajam par 20%,

- par 50% samazināt NĪN visās pašvaldībās daudzdzīvokļu mājām, kurās ir veikti konkrēti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi.

- par 30% palielināt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli (TEN) lielu emisiju auto vai auto ar motora tilpumu,

- paredzēt pilnīgu nodokļu atbrīvojumu zemu izmešu segmenta auto,

- par 20% palielināt akcīzes nodokli degvielai un ieviest ogļskābās gāzes nodokli.

Jāuzsver, ka šie pasākumi ir tikai ierosinājumi, kam nepieciešams apstiprinājums valdībā.

Vairāk informācija par Nacionālo enerģētikas un klimata plānu atrodama Ekonomikas ministrijas mājas lapā .

26.11.2018. Rīgā notika konference “Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam – enerģētikas attīstība un klimata pārmaiņu mazināšana”, interesanta saistošā informācija un prezentācijas no šī pasākuma pieejamas šeit:

Informācijas avots: Ekonomikas ministrija, TVNET

 

Komentāri

Vārds
Komentārs

English