ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Izsludināts konkurss Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma piesaistei centralizētās siltumapgādes sistēmas uzlabošanas projektiem! (0)

22.11.2017

Lai veicinātu energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējuma saņemšanai. No Kohēzijas fonda (KF) otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā investīcijām siltumapgādē pieejami gandrīz 15 miljoni eiro.

Līdzfinansējums 40% apmērā paredzēts centralizētās siltumapgādes ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai, kā arī siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas paplašināšanai un efektivitātes paaugstināšanai, savukārt siltumenerģijas akumulācijas iekārtas uzstādīšanu un būvniecību līdzfinansēs 30% apmērā.

Pieejamais KF finansējums projektu īstenošanai ir 14 903 926 eiro, savukārt privāto finansējumu paredzēts piesaistīt vismaz 22 355 889 eiro apmērā.

Atklātajā projektu iesniegumu atlasē uz līdzfinansējumu var pretendēt komersanti. Projektu iesniegumus CFLA pieņem no š.g. 1.novembra līdz 2018 gada 1.februāra plkst. 15.00. Projektu īstenošana jāpabeidz līdz 2020. gada nogalei.

Informatīvais seminārs par projektu iesniegumu atlases jautājumiem notiks 2017.gada  7.decembrī, Rīgā (vieta tiks precizēta, par ko informācija sekos CFLA mājas lapā). Pieteikšanās semināram jāveic CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi .

Atbalsts projektu īstenošanai paredzēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases.

Vairāk informācijas par šo projektu konkursu atrodama CFLA mājas lapā: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-3-1-k-2

un Ekonomikas ministrijas mājas lapā: https://em.gov.lv/lv/jaunumi/16964-pieejams-es-fondu-atbalsts-centralizetas-siltumapgades-projektiem

Komentāri

Vārds
Komentārs

English