ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Izsludināts konkurss "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2010 (0)

22.03.2011

 Izsludināts konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2010"

Lai veicinātu labo praksi ēku energoefektivātes jomā, Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Latvijas Būvniecība" izsludina konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2010".

Ekonomikas ministrs Artis Kampars uzsver, ka „iedzīvotāju aktivitāte un interese par Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanu daudzdzīvokļu māju siltināšanai šoziem ir būtiski palielinājusies, salīdzinot ar laiku pirms diviem gadiem, kad šī iespēja kļuva par realitāti. Līdz 1. martam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā iesniegti 325 projektu iesniegumi par kopējo līdzfinansējuma apjomu 17,5 miljoni latu. Tikpat strauji augusi sabiedrības izpratne par energoefektivitāti - gan daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, gan privātmāju īpašniekiem, kuri arvien biežāk ievieš energoefektīvas apkures un elektroenerģijas sistēmas, tādējādi samazinot gan energoresursu izmantošanu, gan izmaksas. Konkursa nolūks ir apzināt labās prakses piemērus un izteikt pateicību cilvēkiem, kas ne tikai domā zaļi, bet arī savā ikdienā rīkojas un dzīvo zaļi."

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis atzīmē šādu energoefektivitātes projektu realizācijas nozīmīgumu Latvijai no vairākiem aspektiem. „VARAM līdzfinansētie projekti ne tikai samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas gaisā un nepieciešamo siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas daudzumu ēkās, bet arī vienlaikus dod ļoti būtisku ieguldījumu Latvijas ekonomikas sildīšanā," uzsver R.Vējonis. Pašlaik VARAM līdzfinansētajos konkursos siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, īstenojot ēku siltināšanas pasākumus, jau ir noslēgti 123 līgumi par 54,2 miljonus latu lielu kopējo līdzfinansējumu. Šobrīd aktīvi norisinās projektu iesniegšana trīs konkursos par kopējo pieejamo līdzfinansējumu vairāk nekā 46 miljoni latu. Ministrs uzsver: „Pirmo reizi Latvijas mājsaimniecībām ir pieejams finansiāls atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanā. Konkursa ietvaros iedzīvotājiem ir pieejami vairāk nekā 11 miljoni latu mazu jaudu iekārtu, kas balstītas uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, iegādei un uzstādīšanai".

Žurnāla „Latvijas būvniecība" redaktore Lana Jūra: „Šodien katram cilvēkam ir skaidrs, ka energoefektivitāte nav tukšs jēdziens. Tā ir visas Eiropas un pasaules rūpe. Klimata pārmaiņu jautājumu risināšanā un atbildībā par to ir jāiesaistās katram indivīdam, ne tikai valdībām un lielajiem industriālajiem uzņēmumiem. Katram ir jāsāk ar sevi - vai es dzīvoju un rīkojos energoefektīvi, cik patērē māja, kurā es dzīvoju? Man ir liels prieks, ka liela mūsu sabiedrības daļa nopietni domā par šiem jautājumiem. Par to liecina patiesi unikālas zema enerģijas patēriņa sabiedriskās un dzīvojamās mājas, kas tapušas un top Latvijā. Caur šo konkursu mēs gribam visai sabiedrībai parādīt kvalitatīvas siltinātas ēkas un katra iedzīvotāja ieguvumus, ja viņš dzīvo energoefektīvā un siltā mājā ar veselīgu telpu mikroklimatu, zemākiem ikmēneša maksājumiem par apkuri, sakārtotu ēkas vizuālo veidolu. Ceru, ka labie piemēri dos pozitīvu stimulu energoefektivitātes idejas attīstībai Latvijā. "

Projektus konkursam var iesniegt 5 kategorijās:

  • „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2010"
  • „Energoefektīvākā atjaunotā sabiedriskā ēka Latvijā 2010"
  • „Energoefektīvākā sabiedriskā ēka - jaunbūve 2010"
  • „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka - jaunbūve 2010"
  • „Energoefektīvākā vienģimenes ēka Latvijā - jaunbūve 2010".

Projektus konkursam piecās nominācijas var iesniegt līdz š. g. 20. maijam.

Konkursa nolikums publicēts organizatoru mājas lapās internetā - www.em.gov.lv, www.varam.gov.lv, www.latvijasbuvnieciba.lv.

Papildus informācijai zvanīt vai rakstīt Lanai Jūrai (latvijasbuvnieciba@lilita.lv) vai Inesei Bērziņai (inese.berzina@em.gov.lv, 67013240).

Konkursa nolikums tika sagatavots kopā ar informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk" sadarbības partneriem - Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Būvnieku asociāciju, Latvijas Arhitektu savienību, Latvijas Būvmateriālu tirgotāju asociāciju, Latvijas Namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociāciju, Latvijas Inženierkonsultantu asociāciju, Tehnisko ekspertu asociāciju, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību, Rīgas Tehnisko universitāti. Konkursa atbalstītāji ir „Profine", SIA „Tenapors", SIA „Paroc", SIA „Saint Gobain Celtniecības produkti", SIA „Delta Urban" un Nordea banku. 

Komentāri

Vārds
Komentārs

English