ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Informācija par Zemgales reģiona elektromobiļu uzlādes pakalpojuma izveides Sadarbības tīkla dalībnieku pirmo sanāksmi

03.12.2013

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta (Līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/121/125) ietvaros ZREA 2013.gada 28.novebrī, Bauskā, organizēja izveidotā Sadarbības tīkla dalībnieku sanāksmi, kuras mērķis bija informēt dalībniekus par aktualitātēm elektromobilitātes jomā Latvijā, par ESF projekta aktivitātēm, kā ietvaros projekta eksperts skaidroja elektromobiļu uzlādes pakalpojuma nodrošināšanas iespējas, nepieciešamās investīcijas un ieguvumus (ātrā un lēnā uzlāde). Sadarbības tīkla rezultātā tiks izveidota interneta Zemgales reģiona karte, kurā tiks atzīmēti pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvās elektromobiļu uzlādi.

Sanāksmes dalībnieki – Zemgales un Kurzemes reģionu pašvaldību, Rīgas pašvaldības uzņēmuma pārstāvji, ēdināšanas un tūrisma pakalpojumu uzņēmumu pārstāvji dalījās pieredzē par elektrotransporta (elektromobili, elektrovelosipēdi) izmantošanu. Projekta eksperts informēja dalībniekus arī par apstiprinājuma stadijā esošajiem nacionālā mēroga politikas dokumentiem un atbalsta instrumentiem elektromobilitātes attīstībai. Sanāksmes beigās dalībnieki klātienē varēja iepazīties ar uzlādi un testēt elektromobili „Think City” un elektromobili ar nobraukuma pagarinātāju „Opel Ampera’. Dalībniekiem tika demonstrēta un izskaidrota elektromobiļa uzlāde no šādiem elektroenerģijas pieslēgumiem: sadzīves rozete (režīms 230V 10A), speciālā pieslēguma iekārta (230V 16A Type-1 pieslēgums).

Sadarbības tīkla dalībnieki tiks informēti par turpmākajām aktualitātēm elektromobilitātes jomā un par plānotajām ESF projekta aktivitātēm visu ESF projekta īstenošanas laiku, līdz 2014.gada 30.jūnijam, kā arī pēc tam ZREA regulāri informēs interesentus par šo jomu. Nākamā ESF projekta Sadarbības tīkla darba grupas sanāksme plānota 2014.gada martā, līdz kurai notiks aktīva komunikācija elektroniski/telefoniski, lai izveidotu elektromobiļu uzlādes punktu karti Zemgalē.

Pielikumā: Sadarbības tīkla dalībnieku prezentācijas.

Attēlu galerija

Dokumenti

ESF projekts BEM uzlade Rigas satiksme KPFI atbalsts
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English