ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

ZREA īstenotā Eiropas Sociālā Fonda projekta ieviešanas progress

23.01.2014

Biedrības „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta (Līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/121/125) ietvaros, kura mērķis ir stiprināt savu un sadarbības partneru darbinieku un biedru kapacitāti (augsta līmeņa apmācības) un veicināt elektro mobilitātes (bateriju elektromobiļu popularizēšana un to uzlādes infrastruktūras izveide) attīstību Zemgalē, laika posmā no 2013.gada 1.septembra līdz šim brīdim ir notikušas vairākas aktualitātes:

1. Apmācības par 4 tēmām, kuru mācību materiāli pieejami šajā ZREA mājas lapas sadaļā.

2. Uzsākta Zemgales reģiona pašvaldību rīcībā esošā autotransporta veidu un to izmantošanas izpēte, lai sniegtu priekšlikumus par iespējamo bateriju elektromobiļu uzlādes infrastruktūras izveidi un ģeogrāfisko izvietojumu Zemgalē un lai ieteiktu esošā autotransporta aizstāšanu ar bateriju elektromobiļiem. Ir veikta Zemgales reģiona pašvaldību, iestāžu un organizāciju aptauja, izdarīti pirmie secinājumi un notiek gala ziņojuma izstrāde, kas drīzumā tiks publicēta.

3. Izveidots un joprojām tiek papildināts sadarbības tīkls, tajā iekļaujot publiskās iestādes, ēdināšanas un tūrisma pakalpojumu sniedzējus no Zemgales un Kurzemes (lai iepazītos ar šī reģiona pieredzi elektro transporta izmantošanā un to uzlādē). ZREA eksperts informē šī tīkla dalībniekus par iespējām izveidot elektro transporta uzlādes pakalpojumu jebkurā uzņēmumā / iestāde bez papildus vai lieliem finanšu ieguldījumiem. Pēc sadarbības tīkla dalībnieku izglītošanas par tehniskiem jautājumiem, kas saistīti ar elektrotransporta uzlādi, tie tiks aicināti reģistrēties iekļaušanai ZREA izstrādātajā interneta Zemgales kartē, kurā tiks apkopoti tie uzņēmumi / iestādes (norādot to kontakta informāciju un atrašanās vietu), kas piedāvās elektrotransporta uzlādi, tādejādi popularizējot sabiedrībai kā inovatīvus , zaļi domājošus un piesaistot papildus klientus un nodrošinot publicitāti. Bez tam – šīs kartes informācija tiks pārnesta kopējā Latvijas kartē un atsevišķu kompāniju navigācijas ierīcēs (TOM TOM, Nissan). Šī gada martā tiks plānota sadarbības tīkla dalībnieku sanāksme, par ko informācija sekos.

Pielikumā apskatāmi augstākminēto aktivitāšu ietvaros sagatavotie informatīvie materiāli un prezentācijas.

Dokumenti

ESF projekta aktivitates Sakotneja info par BEM 25102013.pdf Bateriju elektromobili Elektromobilitates_plans_pasvaldibam.pdf Sadarbibas tikls Izmaksu salidzinajums 22012014.pdf Elektriku_sertificesana_25112013.pdf BEM uzlades pakalpojums
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English