ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

ZREA noslēdzies apmācību cikls ESF projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/121 ietvaros

20.11.2013

Biedrība „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” (ZREA) saskaņā ar noslēgto līgumu Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/121/125 ar Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) ar 2013.gada 1.septembri uzsāka ieviest Eiropas Sociālā fonda projektu (ESF) „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska pakalpojuma – elektromobiļu uzlādes infrastruktūra – izstrādē”.

Ar apmācību programmu par „Laika plānošanu organizāciju vadībā un sadarbībā ar citām organizācijām” 2013.gada 15.novembrī noslēdzās Projekta ietvaros uzsāktās augsta līmeņa apmācības ZREA un tās sadarbības partneru darbiniekiem un biedriem. Šo apmācību laikā paralēli teorētiskajai lekcijai par laika menedžmenta pamatprincipiem, laika plānošanu un stresu, par laika menedžmentu komandā un laika zagļiem un par personīgo/individuālo laika menedžmenta plānu, tika apspriesti praktiski piemēri, aktuālas situācijas apmācību dalībniekiem, izdiskutējot vispiemērotākās rīcības/uzvedības. Apmācību laikā tika izmēģināti arī dažādi praktiski sevis disciplinēšanas, atslābināšanas treniņi. Tika veikti praktiski uzdevumi, sadaloties grupās, katrai grupai analizējot pašu dalībnieku pieteiktās problēmas laika plānošanā, rezultātā nonākot pie kopīgiem secinājumiem un ieteikumiem, t.sk., pasniedzējas komentāriem, attiecīgo problēmu risināšanā. Noslēgumā dalībnieki strādāja pie vingrinājumiem, katrs izvērtējot savu profesionālo darbības lauku, atzīmējot „panākumu salas” (efektīvi sasniegumi) un „panākumu tuksnešus” (neveiksmes), identificējot kopīgās iezīmes, rīcības konkrētajā situācijā un analizējot savu attieksmi, kas kalpos par pamatu laika plānošanā turpmāk.

Apmācībās piedalījās 21 dalībnieks - ZREA darbinieki un biedri, partner organizāciju („Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība” un „Zemgales NVO atbalsta centrs”) darbinieki un biedri, kuru pienākumi ikdienā saistīti ar komandas vadīšanu, komandas darba plānošanu, sadarbību ar citām organizācijām iestādēm kopēju mērķu sasniegšanai.

92,07% no Projektu finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakš aktivitāti administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Pielikumā: Apmācību prezentācijas.

Attēlu galerija

Dokumenti

Laika menedzments Laika menedzments papildus
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English