ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

ZREA sācies otrais apmācību cikls ESF projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/121 ietvaros

12.11.2013

Biedrība „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” (ZREA) saskaņā ar noslēgto līgumu Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/121/125 ar Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) ar 2013.gada 1.septembri uzsāka ieviest Eiropas Sociālā fonda projektu (ESF) „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska pakalpojuma – elektromobiļu uzlādes infrastruktūra – izstrādē”.

Projekta ietvaros 2013.gada 7. un 8.novembrī notika teorētiskā un praktiskā augsta līmeņa apmācība par tēmu „Augsta snieguma komanda”, ietverot apakš tematus par komandas dinamikas, sadarbības metožu, lēmumu pieņemšanas un motivācijas analīzi; Sadarbību, konkurenci, uzticēšanos savstarpējo sadarbību, motivāciju sadarboties un šķēršļiem sadarbībai; Par sadarbības izaicinājumiem, pāreju uz savstarpēju kontraktu stratēģiju ieviešanā. Apmācību laikā tika izspēlētas vairākas spēles / komandu treniņi attiecībā uz sadarbību un vienošanos, sadarbības izaicinājumiem. – savās darba vietās (praktiskais darbs), utt. Apmācības vadīja Jolanta Cihanoviča, starptautiski atzīta konsultante un trenere ar vairāk kā 10 gadus praktisko pieredzi apmācību programmu izstrādē un vadīšanā gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Apmācībās piedalījās 21 dalībnieks - ZREA darbinieki un biedri, partner organizāciju („Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība” un „Zemgales NVO atbalsta centrs”) darbinieki un biedri, kuru pienākumi ikdienā saistīti ar komandas vadīšanu.

92,07% no Projektu finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakš aktivitāti administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Pielikumā: Apmācību prezentācijas.

Attēlu galerija

Dokumenti

Augsta snieguma vadibas komanda Papildmaterials ASK
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English