ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

ZREA uzsākusi īstenot EK Inteliģenta Enerģija Eiropai programmas finansēto projektu „Enerģētikas rīcības plānu stratēģijas” (BEAST)

10.09.2014

No 2014.gada marta - 2017.gada februārim (36 mēnešus), biedrība „Zemgales Reģionālā enerģētikas aģentūra" (ZREA) sadarbībā ar 8 citiem ES valstu partneriem īsteno  Eiropas Komisijas Inteliģenta Enerģija Eiropai (IEE) programmas projektu BEYOND ENERGY ACTION STRATEGIES (BEAST) - Enerģētikas rīcības plānu stratēģijas.

BEAST projekts būs pirmais solis, lai paātrinātu Ilgtspējīgas Enerģētikas Rīcības plānu ieviešanu (SEAP). Projekta gaitā tiks izveidotas struktūras veiksmīgākai Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu aktivitāšu ieviešanai un tā gaitā 23 projekti tiks sagatavoti finansēšanai. Tiks ieviestas aktivitātes, kas nodrošinās izmērāmu enerģijas ietaupījumu un/ vai palielinās atjaunojamo energoresursu apjomu. Plānotās investīcijas BEAST projekta ietekmē ir ap 45 miljoniem Euro, plānotais siltumnīcefekta gāzu samazinājums līdz  24 000 tCO2 gadā.

Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu (SEAP) ieviešanai vietējām struktūrām tiks sniegts gan apmācību, gan praktisks atbalsts, lai veicinātu Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu (SEAP) aktivitāšu ieviešanu. Projekta aktivitātes starp dažādu valstu projekta partneriem atšķiras ļoti lielā mērā, tādējādi atspoguļojot sarežģīto pašvaldību un reģionālo struktūru darbu un ikdienas realitāti, lai sasniegtu dažādos Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānos (SEAP) nospraustos mērķus.

Ar dažādu partnerības un biznesa modeļu palīdzību tiks stiprināta vietējo un reģionālo struktūru veiktspēja, lai varētu sagatavot enerģētikas projektus, kas būtu gatavi finansēšanai. Kapacitātes stiprināšana balstīsies uz pierādītu un veiksmīgu metožu jaunām kombinācijām, zināmiem faktiem un esošiem modeļiem, bet jaunā kontekstā. Projekta ietvaros tiks izstrādātas vadlīnijas dažādām apmācību pieejām, kas būs izmantojamas daudzās pašvaldībās, kā arī ieteicamas valdībām, kā standarta ietvars Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu (SEAP) izstrādei un ieviešanai.

Projekta teritorija un aktivitātes:

Projektā ieviešamās aktivitātes tiks sadalītas 3 klasteros:

STEER klasteris - Transporta un infrastruktūras attīstība,

ALTENER klasteris -  Atjaunojamo energoresursu (AER) tehnoloģijas,

SAVE klasteris - Energoefektivitātes (EE) paaugstināšana ēkās.

Zviedrija- Austrumzviedrijas enerģētikas aģentūra (ESEA)

 • (Smago kravas) elektromobiļu izmantošanas veicināšana un to uzlādes infrastruktūra.
 • Siltuma zudumu /siltuma kā blakusprodukta izmantošana.
 • Biogāzes rūpnīca, infrastruktūra automašīnu biogāzei.

Itālija - Valtellina,  Morbegno kalnu pašvaldība (CMM)

 • Velosipēdu infrastruktūras attīstīšana Vatellinas ielejā.
 • Energoefektivitātes paaugstināšana ēkās - biroja ēka.
 • Hidroenerģijas ražošana.
 • Bioenerģijas koģenerācijas stacija.

Kipra - Kipras Enerģētikas aģentūra (CEA)

 • Publisko ēku energoefektīva renovācija, izmantojot Energoservisa kompāniju (ESKO) pakalpojumus.
 • Enerģijas rādītāju uzlabošana sporta hallē.
 • Energoefektīvs publiskais apgaismojums.

Norvēģija - More un Romsdal novada dome (MRFYLKE)

 • Elektromobiļi (vieglie un autobusi), to uzlādes infrastruktūra, publiskais iepirkums.
 • Energopārvaldības sistēmas (Eco-lighthouse) ieviešana skolās.
 • Apkures nodrošināšana no bioenerģijas (biogāze, šķelda).

.

Beļģija - Flāmu Brabantas province (PFB)

 • Vietēja atbalsta punkta izveide konsultācijām par energopārvaldību.

Horvātija - Zagrebas universitāte  (UNIZAG FSB)

 • Elektromobiļu uzlādes infrastruktūra un to iepirkums.
 • Biomasas koģenerācijas stacija centralizētai siltumapgādei.
 • Atjaunojamo energoresursu (saules tehnoloģiju) izmantošana salu pašvaldībās.

Lielbritānijas un Īrijas apvienotā karaliste - Rietumu salu Padome (WIC)

 • Zemu emisiju ēkas, energoefektivitāte un mikroģenerācijas.
 • Pašvaldību investīcijas enerģētikā, ESKO.
 • Okeāna enerģijas ieguves komercializēšana.

Spānija - Kanāriju salu tehnoloģiju institūts (ITC)

 • Vēja tehnoloģiju sistēmas salās.
 • Nelielas energopārvades sistēmas (microgrid) atjaunojamo energoresursu vajadzībām.

Latvija - Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra (ZREA)

 • Elektromobiļu izmantošanas un to uzlādes infrastruktūras attīstības veicināšana.
 • Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās.
 • Energoefektīvu un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošana ielu apgaismojumā un citur.

Minētajos virzienos saskaņā ar BEAST projektā noteikto, reģionāli un lokāli jāorganizē darba grupas, kas identificēs konkrētās jomas problēmas, izvērtēs situāciju un attīstības iespējas un iespējamās rīcības.

 

Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English