ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Ar tēmu par biznesa plānu un tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi noslēgušās “KeepWarm” projekta apmācības centralizētās siltumapgādes sistēmu uzņēmumu darbiniekiem

28.05.2019

ES “Apvārsnis 2020” programmas finansētā projekta KeepWarm (“Centralizētās siltumapgādes sistēmu darbības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā” (Granta līgums Nr. 784966)) apmācības aizsākās 2018.gada septembrī un noslēdzās 2019.gada 15.maijā Jelgavā ar lekcijām par biznesa plānu izstrādi un tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi un 16.maijā ar mācību ekskursiju uz SIA “Salaspils Siltums” uzņēmumu Salaspilī.

 

Kopumā noslēdzošajās apmācību lekcijās piedalījās 20 cilvēki, bet mācību ekskursijā uz SIA “Salaspils siltums” uzņēmumu piedalījās 8 cilvēki. Kopā īstenotas 10,5 apmācību stundas. Mācību dalībnieku vidū bija ZREA izvēlēto siltumapgādes pilot uzņēmumu darbinieki, kā arī citu siltumapgādes, pašvaldību komunālo uzņēmumu, pašvaldību administrāciju darbinieki, u.c.

 

Pirmajā apmācību dienā, mācību dalībnieki noklausījās augsta līmeņa profesionāļu sagatavotas 6 lekcijas:

1.

"Biznesa plānu izstrāde” – biznesa plānošanas jēga un vieta biznesa vadībā, finanšu koeficienti, finanšu prognozes un plānošana, risku vadība, biznesa plāna nozīme un sastādīšana, uzņēmējdarbības ienesīguma novērtēšana: iekšējā peļņas norma (IRR), neto tagadnes vērtība (NPV), bezzaudējumu punkts; finanšu avoti, tehniski ekonomiskais piedāvājums uz piemēra bāzes. Lektors: SIA “LatConsul” speciālists Gints Turlajs;

2.

“Biznesa plānu izstrāde” - Izaicinājumi siltumapgādes nozarē; no stratēģijas izvēles un lēmuma pieņemšanas līdz projekta finansējumam: ietekmējošie faktori, iesaistītās puses (pašvaldība/investors/ ES fondi), optimālā risinājuma izvēle; Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde (TEP): TEP struktūra/ saturs nepieciešamie dati, alternatīvu izvērtējums/aprēķini; Investīciju projekta piemērs (no stratēģijas līdz projekta realizēšanai). Lektori: SIA “Smart Consulting” pārstāvji Kristīne Beņķe un Ingars Balčūns.


Otrajā mācību dienā notika mācību ekskursija uz SIA “Salaspils Siltums”, lai iepazītos ar vērienīgu saules kolektoru projekta realizāciju, ko plānots iekļaut uzņēmuma centralizētās siltumapgādes sistēmā. Vairāk informācija par SIA “Salaspils Siltums” attīstību un kurināmā diversificēšanu ir šeit.


Pielikumā pievienotas prezentācijas par abām augstāk minētajām tēmām.


Vairāk informācija par KeepWarm projekta aktivitātēm pieejama mājas lapā: www.KeepWarmEurope.eu un twitter kontā @KeepWarm_EU


Drīzumā KeepWarm projekta mājas lapā būs pieejama vērienīga mācību platforma ar visās projekta īstenošanas valstīs veikto apmācību materiāliem, ar citu siltumapgādes nozares projektu mācību materiāliem un informāciju.

 

Attēlu galerija

Dokumenti

Investiciju projektu izstrade siltumapgade Programma Biznesa planosana
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English