ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Drīzumā notiks “KeepWarm” projekta ceturtais apmācību bloks centralizētās siltumapgādes sistēmu uzņēmumu darbiniekiem par vadības jautājumiem

18.03.2019

Ceturtais apmācību bloks ES “Apvārsnis 2020” programmas finansētā projekta KeepWarm (“Centralizētās siltumapgādes sistēmu darbības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā” (Granta līgums Nr. 784966) ietvaros norisināsies 2019.gada 26. un 27.martā gan lekciju, gan mācību ekskursijas veidā. Apmācības notiks Zemgales Reģiona Kompetenču Attīstības Centra (ZRKAC) mazajā konferenču zālē 1 stāvā, Svētes ielā 33, Jelgavā. Apmācības būs veltītas tēmai: “Vadības jautājumi”.

 

Pirmajā apmācību dienā, 26.03.2019., no plkst. 9:00 līdz 17:00 būs iespēja dzirdēt pieredzes stāstus un ieteikumus attiecībā uz jautājumiem par: uzņēmuma tēla veidošanu, sadarbību ar klientiem un citiem uzņēmumiem, iestādēm, sabiedriskām attiecībām klientu noturēšanai vai piesaistei, komunikāciju ar klientiem, u.c. no tādiem vadošajiem Latvijas centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem, kā SIA “Liepājas enerģija”, SIA “Fortum Jelgava”; veidiem, kā uzņēmumam palielināt savu pievilcīgumu gala patērētāju acīs, cieši sadarbojoties - no lielākā Latvijas enerģētikas uzņēmuma A/S “Latvenergo”. Profesionāla kouča vadībā notiks praktiskas lekcijas par komunikāciju ar esošajiem vai potenciālajiem klientiem, par jaunu klientu piesaisti.

 

Otrajā apmācību dienā, 27.03.2019., no plkst. 9:00 līdz 14:30 būs iespēja dzirdēt detalizētāk par ZREA īstenotā KeepWarm projekta aktivitātēm, kā arī savā pieredzē par uzņēmuma vadību klientu noturēšanas un piesaistes griezumā un sadarbības metodēm stāstīs siltumapgādes uzņēmums SIA “Dobeles enerģija”. Par līgumu nosacījumu formulēšanu sadarbībai ar biomasas piegādātājiem savā pieredzē dalīsies SIA “Fortum Jelgava”, savukārt par alternatīvām biomasas iegādes iespējām biomasas biržā dzirdēsim no A/S “Baltpool”. Noslēgumā apmācību dalībniekiem tiks piedāvāta mācību ekskursija uz SIA “Fortum Jelgava” koģenerācijas staciju.

 

Aicinām ikvienu piedalīties! Lūgums pieteikties uz šo bezmaksas pasākumu pa e-pastu: signe@zrea.lv vai pa tel. 29539397 līdz 25.03.2019. plkst. 12:00.

 

Pielikumā pievienota detalizēta pasākuma programma.

 

Vairāk informācija par KeepWarm projekta aktivitātēm pieejama mājas lapā: www.KeepWarmEurope.eu un twitter kontā @KeepWarm_EU

 

Dokumenti

Apmacibu programma
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English