ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Noslēdzies “KeepWarm” projekta pirmais apmācību bloks par AER izmantošanu, atkritumiem siltumu, kā blakusprodukta izmantošanu, centralizētās siltumapgādes sistēmās

03.10.2018

Pirmais apmācību bloks norisinājās ES “Apvārsnis 2020” programmas finansētā projekta KeepWarm (“Centralizētās siltumapgādes sistēmu darbības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā” (Granta līgums Nr. 784966) ietvaros, laika posmā no 2018.gada 26. līdz 28.septembrim gan lekciju, gan mācību brauciena veidā. Šīs apmācības bija veltītas tēmai: “AER izmantošana, atkritumi un siltums, kā blakusprodukts izmantošanai centralizētās siltumapgādes sistēmās”.

Kopumā apmācībās lekcijās Jelgavā piedalījās 31 cilvēks, bet mācību ekskursijā 16 cilvēki uz “Fortum Klaipeda” UAB Klaipēdā (atkritumu dedzināšanas stacija). Kopā īstenotas 20 apmācību stundas. Mācību dalībnieku vidū bija ZREA izvēlēto siltumapgādes pilot uzņēmumu darbinieki, kā arī citu siltumapgādes uzņēmumu darbinieki, pašvaldību darbinieki, dažādu enerģētikas nozaru uzņēmumu pārstāvji, kā arī LLU un RTU pārstāvji. Lekciju apakš tēmas tika izvēlētas, aptaujājot pilot uzņēmumus.

Pirmajā apmācību dienā, mācību dalībnieki noklausījās augsta līmeņa profesionāļu sagatavotas 4 lekcijas:

 

  1. Par Biomasas kvalitātes novērtējumu stāstīja Dr. sc. Ing. Aivars Žandeckis, kas pārstāvēja SIA “EKODOMA”;
  2. Par Katlu māju un koģenerācijas staciju veiktspējas testu pie katlu/iekārtu nodošanas ekspluatācijā arī stāstīja Dr. sc. Ing. Aivars Žandeckis, kas pārstāvēja SIA “EKODOMA”;
  3. Par Biomasas gazifikācijas procesu (singāzes ieguvi no biomasas un tās tālāko izmantošanu enerģētiskās sistēmās) stāstīja Dr. sc. Ing. Vladimirs Kirsanovs, kas pārstāvēja RTU;
  4. Par Galējo atkritumu produktu dedzināšanu un no atkritumiem iegūto kurināmo stāstīja Dr. sc.Ing. Jūlija Gušča, kas pārstāvēja RTU.

 

Otrajā apmācību dienā dalībniekiem bija iespēja viesoties “Fortum Klaipeda” UAB, lai noklausītos lekciju par atkritumu izmantošanas kā vienīgo resursu centralizētās siltumapgādes nodrošināšanā, kā arī lai aplūkotu atkritumu dedzināšanas un siltuma ražošanas procesu klātienē.

Trešajā apmācību dienā, mācību dalībnieki noklausījās augsta līmeņa profesionāļu sagatavotas 4 lekcijas:

 

  1. Par Kurināmā diversifikāciju – pāreju no dabasgāzes uz šķeldu un siltuma enerģijas atgūšanu no dūmgāzēm (dūmgāzu kondensators), par reālo CO2 samazinājumu un plānoto kurināmā diversifikāciju līdz 2020.gadam stāstīja SIA “Salaspils Siltuma” Energoefektivitātes speciāliste Ilze Poļikarpova;
  2. Par AER ietekmi uz centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitāti stāstīja Dr. sc. Ing. Aleksandrs Zajacs, kas pārstāvēja SIA “RIX Dimensija”;
  3. Par Biomasas pieejamību un loģistiku, sadedzināšanas tehnoloģijām un dūmgāzu kondensēšanu, 4.paaudzes siltumapgādi stāstīja Dr. sc. Ing. Edgars Vīgants, kas pārstāvēja SIA “Ludzas Enerģija” un RTU;
  4. Par Virzību uz viedu centralizēto siltumapgādes sistēmu: siltumsūkņu un saules sistēmas integrēšanas tendencēm un risinājumiem stāstīja Dr.sc.Ing. Dzintars Jaunzems, kas pārstāvēja RTU.

 

Pielikumā pievienotas visas augstāk minētās prezentācijas.

Drīzumā vairāk informācija būs pieejama KeepWarm projekta mājas lapā: www.KeepWarmEurope.eu un twitter kontā @KeepWarm_EU

Otrais apmācību bloks par tehniskajiem jautājumiem centralizētās siltumapgādes sistēmās norisināsies laika posmā no 2018.gada 13.-15.novembrim Ozolniekos, sīkāka informācija par to vēl sekos.

 

Attēlu galerija

Dokumenti

1_Biomasas kvalitate 5_Atkritumu dedzinasana 3_Biomasas gazifikacija 4_Degsanas procesi 5_Atkritumu dedzinasana 6_Kurinama diversifikacija 7_AER ietekme uz CSA 8_4 Paaudzes SAS 9_Dumgazu kondensesana 10_Biomasas pieejamiba un logistika 11_Celaa uz viedu CSS
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English