ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Ilgtspējīgu enerģētikas un klimata rīcības plānu (SECAP) izstrāde Jelgavas pilsētai 2020.-2030.gadam, iesaistot dažādas ieinteresētās puses un lēmumu pieņēmējus

13.06.2019

2019.gada 12.jūnijā biedrība “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” (ZREA) rīkoja darba sanāksmi, lai apspriestu iespējamās Jelgavas pilsētai nepieciešamās enerģētikas un klimata rīcības ilgtermiņā ar dažādu pilsētas pašvaldības iestāžu un nevalstiskā sektora pārstāvjiem trijos galvenajos virzienos: energoefektivitātes paaugstināšana, atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana un zaļā transporta izmantošanas veicināšana.

 

ZREA īsteno ES “Apvārsnis 2020” programmas projektu PentaHelix – “Ilgtspējīgu enerģētikas un klimata rīcības plānu (SECAP) izstrāde un ieviešana, iesaistot dažādas ieinteresētās puses un lēmumu pieņēmējus” (Granta līguma Nr. 784994) kopš 2018.gada 1.marta ar mērķi atjaunot Jelgavas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2010.-2020.gadam, nosakot mērķus un rīcības līdz 2030.gadam, papildinot plānu ar klimata sadaļu un sasaistot to ar Jelgavas pilsētas Energopārvaldības sistēmu ISO50000-2012. Projekts ilgs līdz 2021.gada martam un to 100% finansē ES.

 

Jelgavas pilsētā kopš 2017.gada ir izveidota energopārvaldības sistēma, kuras ietvaros notiek pašvaldības iestāžu regulāra enerģijas patēriņa datu uzskaite un monitorings, kas ir tikai viena no daudzām aktivitātēm, ko veic, lai pašvaldība kļūtu energoefektīvāka un sasniegtu noteiktos pilsētas un Latvijas izvirzītos enerģētikas un klimata mērķus. Tāpēc ļoti nozīmīga ir gan pašvaldības iestāžu pārstāvju, gan nevalstiskā sektora, gan citu sektoru pārstāvju iesaiste ilgtermiņa enerģētikas un klimata rīcību plānošanā.

 

Darba sanāksmes laikā ieteiktās dalībnieku idejas tiks apkopotas projekta ietvaros izmantošanai jaunā Jelgavas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānā 2020.-2030.gadam. Paldies dalībniekiem par atsaucību!

 

Pielikumā prezentācija par PentaHelix projektu.

Dokumenti

Par PentaHelix projektu
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English