ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Par Zemgales reģiona pašvaldību plāniem attiecībā uz elektromobilitātes jomas attīstīšanu

13.06.2014

Biedrība ”Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” (ZREA), īstenojot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/121/125,  ir apkopojusi aptaujas anketas par  Zemgales reģiona pašvaldību rīcību un nākotnes plāniem attiecībā uz elektromobiļu iegādi un uzlādes staciju uzstādīšanu. Aptaujā piedalījās 14 no 22 Zemgales reģiona pašvaldībām.

 

ESF projekta Aptaujas mērķis: apkopot informāciju par pašvaldību lēmumiem un nodomiem attiecībā uz elektromobiļu iegādi un uzlādes staciju uzstādīšanu.

 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” (turpmāk – Konkurss) iesniegumu iesniegšanas posms noslēdzies ļoti rezultatīvi: iesniegti 125 iesniegumi par elektromobiļiem un 35 iesniegumi par uzlādes stacijām, un kopējais pieprasītais KPFI finansējums ir 4 421 318 EUR. Minētie Konkursa sākotnējie rezultāti parāda Latvijas Republikas sabiedriskā un privātā sektora ieinteresētības par elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras iegādi augsto līmeni. Konkursa sākotnējie rezultāti nav pilnīgi, jo iesniegumus bija jāsagatavo īpaši īsā laikā, tāpēc aktuāls ir jautājums par Konkursā atlikušā, elektromobilitātei iezīmētā, finansējuma, ap 600 000 EUR, izlietojumu, piem., Konkursa 2.kārtas ietvaros.

 

Ar Ministru kabineta 2014.gada 26.marta rīkojumu Nr.129 ir apstiprināts „Elektromobilitātes attīstības plāns 2014.-2016.gadam” (turpmāk – Plāns). Plānā noteiktais mērķis  ir „mazināt Latvijas transporta sistēmas atkarību no naftas, uzlabojot tās efektivitāti, nodrošinot mobilitāti, un veicinot inovatīvu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu Latvijas transporta nozarē“. Plānā ir izcelta pašvaldību nozīmīgā loma minētā mērķa sasniegšanā.

 

ESF projekta Aptaujas sagaidāmais rezultāts:

-          apkopota informācija par Zemgales reģiona pašvaldību dalību Konkursā;

-          Zemgales reģiona pašvaldību iespēju sākotnējais novērtējums attiecībā uz Plāna realizāciju.

 

Pielikumā ir informatīvs materiāls par aptaujas rezultātiem un izvilkums no Elektromobilitātes attīstības plāna 2014.-2016.gadam attiecībā uz aktivitātēm, kuras būs pieejamas pašvaldībām.

 

 

Dokumenti

Aptaujas rezultati Elektromobilitates attistibas plana ricibas
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English