http://www.pentahelix.eu

ES Horizon 2020 programmas projekts PentaHelix  - "Ilgtspējīgu enerģētikas un klimata rīcības plānu (SECAP) izstrāde un ieviešana, izmantojot daudzpusēju ieinteresēto pušu un vairāklīmeņu vadības pieeju"