ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

BREC projekta mācību mērķi (0)

01.11.2023

Baltijas Jūras stratēģija ietver daudzus izaicinājumus un BREC projekta uzmanības centrā ir bioekonomika. Pētniecība, lai attīstītu jaunas tehnoloģijas un risinājumus pašreizējām un nākotnes problēmām, strauji virzās uz priekšu, bet lauksaimniecības nozares izglītošana un nodrošināšana ar jaunām zināšanām un prasmēm atpaliek. Tāpēc viens no BREC projekta mērķiem ir izstrādāt jaunu mācību materiālu partnerreģionu lauksaimniecības skolām.

Pavasarī projektā tika pulcēta ieinteresēto skolotāju grupa uz pirmo kompetenču attīstības vebināru. Vebinārā pētnieki sniedza pedagogiem teorētiskās zināšanas par bioekonomikas risinājumiem un tehnoloģijām. Pamatojoties uz šīm zināšanām, grupa izstrādāja mācību mērķus izglītības materiāliem, kurus varēs izmantot vidējās izglītības profesionālajās skolās, kā arī augstākās (profesionālās) izglītības centros projektā iesaistītajos reģionos. Pirms darba uzsākšanas tika uzdoti tādi jautājumi kā: uz kādu vecuma grupu zināšanas ir vērstas? Kas skolēniem būtu jāzina pēc nodarbībām? Kurus jēdzienus ir svarīgi saprast lauksaimniecības studentiem? Un visbeidzot, kādām prasmēm un iemaņām vajadzētu būt pēc mācībām? Pamatojoties uz šiem jautājumiem, tika izstrādāti mācību mērķi. Tika izmantots vizuāls rīks - dalībnieki aizpildīja "bioekonomikas zināšanu un prasmju koku". Sakņu daļā tika liktas zināšanas, pie stumbra daļā - kas būtu jāsaprot, savukārt koka vainagā augs jaunas zināšanas.

No ieinteresēto skolotāju grupas tika saņemtas vērtīgas atsauksmes turpmākām diskusijām. Mēs gribējām izmantot skolotāja perspektīvu, lai saprastu, kā mācību materiālus varētu integrēt esošajās mācību programmās un kursos, lai ātrāk virzītos uz priekšu nododot šīs svarīgās zināšanas skolēniem. Mēs noskaidrojām, ka zināšanas par bioekonomiku - gan vispārīgām, gan specifiskām apkārtējām tehnoloģijām un risinājumiem, var ietilpt plašā spektrā. No bioloģijas un ķīmijas līdz lauksaimniecības mašīnām, kā arī pilsoniskajai izpratnei  un uzņēmējdarbībai (inovācijas, jauni biznesa modeļi). Tika ierosināts, ka stundu plānos būtu zināšanas, kuras būtu labāk pielietojamas, ja tās būtu sadalītas moduļos, lai skolotāji, kuri pasniedz lauksaimniecības profesionālos kursus, gan obligātos kursus varētu izvēlēties atbilstošos materiālus un izmantot tos savā darbā.

Nākamā aktivitāte skolotāju grupai visos reģionos bija virtuāla mācību tūre uz Vācijas rūpnīcām, ko organizēja Rostokas universitāte 2023. gada 2. oktobrī, savukārt 2023. gada 17. oktobrī grupa devās uz Somiju pirmajā mācību braucienā, kurā piedalījās visi projektā iesaistītie reģioni. Somijā noslēdzās darbs pie grupas kompetenču attīstības mērķiem, un drīzumā uzsāksim veidot mācību materiālu saturu.

Attēlu galerija

Komentāri

Vārds
Komentārs

English