ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

FAQ

  • Kas ir ZREA?
  • Kādus pakalpojumus ZREA nodrošina?
  • Kā tiek organizēts ZREA darbs?
  • Kā ZREA tiek finansēta?
  • Kas ir ZREA prioritātes?
  • Kā kļūt par ZREA biedru?
  • Kas var kļūt par ZREA atbalstītāju?
  • Vai ZREA pakalpojumi ir par maksu?

Kas ir ZREA?

Biedrība "Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra" (ZREA) tika izveidota 2008. gada beigās ar Eiropas Komisijas programmas "Inteliģenta enerģija Eiropai" atbalstu, lai veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu publiskajā un privātajā sektorā, kā arī lai nodrošinātu informācijas pieejamību iedzīvotājiem par šiem jautājumiem. Savu darbību tā uzsāka 2009. gada martā. ZREA izveidošana ir Jelgavas domes iniciatīva, kas šim projektam piesaistīja četras Zemgales pašvaldības - Jēkabpils, Bauskas, Auces un Ozolnieku, uzņēmumus - SIA "Fortum Jelgava" un SIA "Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde" un divas biedrības ‑ "Zinātnes inovāciju un testēšanas centrs" un "Zemgales reģionālais nevalstisko organizāciju atbalsta centrs". Biedrībā iestāties var arī jauni biedri.

Kādus pakalpojumus ZREA nodrošina?

ZREA galvenais uzdevums ir sniegt iedzīvotājiem konsultatīvos, informatīvos un mācību pakalpojumus enerģētikas jomā. Turklāt tai ir vēl šādi uzdevumi:

- Izstrādāt un uzturēt enerģētikas datu bāzi.

- Veikt reģiona un pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādi enerģētikas nozarē un koordinēt to ieviešanu, kā arī piesaistīt investīcijas energoefektivitātes paaugstināšanai.

- Veicināt sadarbību enerģētikas jomā ar juridiskām un fiziskām personām vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī.
- Piedalīties tiesību aktu, politikas plānošanas un normatīvo dokumentu izstrādē atbilstoši savai kompetencei.

Kā tiek organizēts ZREA darbs?

ZREA galvenais birojs atrodas Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26 (SIA "Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde" ēkā, pirmajā stāvā). ZREA darbinieki organizē informatīvos seminārus, konferences, Enerģētikas dienas un tikšanās visā Zemgales reģionā. Interesenti konsultācijas var gūt gan telefoniski, gan elektroniski, gan arī ierodoties birojā apmeklētājiem paredzētajā laikā.

Kā ZREA tiek finansēta?

ZREA darbību no 2009.gada marta līdz 2012.gada jūnijam 51,86 % apmērā tika finansēta no ES budžeta Inteliģenta Energija Eiropai programmas, bet pārējos līdzekļus nodrošināja biedru līdzfinansējums. Kopš 2012.gada jūnija ZREA darbību finansē biedri, papildus tiek piesaistīti līdzekļi no dažādām Latvijas, ES vai citām ārvalstu atbalsta programmām.

Kas ir ZREA prioritātes?

ZREA prioritāte ir energoefektivitātes veicināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana, kā arī negatīvu pārmaiņu novēršana attiecībā uz vidi un klimatu ar pasākumiem, kuru mērķis samazinot CO2 izmešu nokļūšanu atmosfērā. ZREA.

Kas var kļūt par ZREA biedru?

Par ZREA biedru var kļūt ikviena Zemgales reģiona pašvaldība vai juridiska persona, kas piekrīt ievērot biedrības Statūtus un regulāri maksāt biedra naudu. Lai izskatītu jauna biedra uzņemšanu, ir jāraksta oficiāls iesniegums ZREA valdes priekšsēdētājam

Kā kļūt par ZREA atbalstītāju?

Atnākot pie mums uz biroju Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, iespējams apspriest visus neskaidros jautājumus, vienoties par dalības maksu un noslēgt vienošanos.

Vai ZREA pakalpojumi ir par maksu?

ZREA informatīvie un izglītojošie pasākumi iedzīvotājiem ir bez maksas, tāpat visi  pakalpojumi  bez maksas tiek nodrošināti ZREA biedriem. Ir atsevišķi maksas pakalpojumi interesentiem, kas tiek piedāvāti saskaņā ar ZREA cenrādi.

 

English