ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Par mums

  • Biedrības dibināšana

Lai veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu publiskajā un privātajā sektorā, kā arī, lai nodrošinātu informācijas pieejamību iedzīvotājiem par šiem jautājumiem, 2008. gada beigās ar Eiropas Komisijas programmas "Inteliģenta enerģija Eiropai" atbalstu tika izveidota biedrība "Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra" (ZREA). Savu darbību tā uzsāka 2009. gada martā.

ZREA izveidošana ir Jelgavas domes iniciatīva, kas šim projektam sākotnēji piesaistīja četras Zemgales pašvaldības - Jēkabpils, Auces, Ozolnieku un Bauskas, uzņēmumus - SIA "Fortum Jelgava" un SIA "Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde", kā arī divas biedrības - "Zinātnes inovāciju un testēšanas centrs" un "Zemgales reģionālais nevalstisko organizāciju atbalsta centrs". Šobrīd ZREA ir 7 biedri.

ZREA darbība laikā no 2009.gada marta līdz 2012.gada maija beigām 51,86 % apmērā tika finansēta no ES budžeta "Inteliģenta Enerģija Eiropai" programmas ietvaros, bet pārējos līdzekļus nodrošināja iepriekš minēto partneru līdzfinansējums. Šobrīd ZREA darbību turpina finansēt tās biedri, kā arī atsevišķas aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Savienības programu projektiem.

  • Biedrības mērķi

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu publiskajā un privātajā sektorā, kā arī nodrošināt informācijas pieejamību iedzīvotājiem par minētajiem jautājumiem.

  • Biedrības uzdevumi

Sniegt iedzīvotājiem konsultatīvos, informatīvos un mācību pakalpojumus enerģētikas jomā.
Izstrādāt un uzturēt enerģētikas datu bāzi.
Veikt reģiona un pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādi enerģētikas nozarē un koordinēt to ieviešanu.
Piesaistīt investīcijas energoefektivitātes paaugstināšanai.
Veicināt sadarbību enerģētikas jomā ar juridiskām un fiziskām personām vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī.
Piedalīties tiesību aktu, politikas plānošanas un normatīvo dokumentu izstrādē atbilstoši savai kompetencei.

English