ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Izveidota KeepWarm projekta apmācību platforma (0)

26.02.2020

Kopš 2019.gada nogales izveidota Apmācību platforma / centrs par centralizētās siltumapgādes sistēmu darbības uzlabošanu, kas ir pieejama tiešsaistē KeepWarm projekta mājas lapā! ir brīvi pieejama un visām ieinteresētajām personām, kas iesaistītas centralizētās siltumapgādes plānošanā, nodrošināšanā vai izmantošanā, kuras vēlas padziļināt savas zināšanas vai atrast konkrētu informāciju, lai palīdzētu pieņemt lēmumus par apkures sistēmām.

 

Kāpēc tika izveidota Apmācību platforma?


ES klimata un enerģētikas politikā jau daudzus gadus nav ņemta vērā apkure. Tikmēr pieaudzis pieprasījums pēc norādēm, zināšanu pārneses un pieredzes apmaiņas. Tāpēc KeepWarm projekta partneri izstrādāja jaunus mācību materiālus un nolēma turpmāk sistemātiski apkopot materiālus no dažādiem, augstas kvalitātes avotiem un padarīt tos pieejamus vienuviet KeepWarm projekta Apmācību platformā / centrā.


Kam tas domāts?


Apmācību platforma / centrs galvenokārt tika veidots, lai atbalstītu centralizētās siltumapgādes operatorus, lemjot par to esošās centralizētās siltumapgādes sistēmas uzlabošanu. Tomēr, ja esat politikas veidotājs, inženieris, pilsētplānotājs, centralizētās siltumapgādes stacijas vai tīkla operators, nekustamo īpašumu attīstītājs, patērētāju organizācija vai iedzīvotājs, KeepWarm Apmācību platforma / centrs ir vieta, kur atrast meklēto informāciju.


Kas tur atrodams?


KeepWarm Apmācību platforma / centrs apvieno resursus un risinājumus centralizētajai siltumapgādei Eiropā un ārpus tās. Tas ietver gan lielu mācību materiālu atlasi, ko projekta partneri izstrādājuši vai apkopojuši 7 valodās, gan arī atskaites, materiālus ar datu lapām, analīzi, politikas ieteikumus, arī biznesa modeļus, finansējuma avotus, projektu izstrādes un ieviešanas soļus, kas raksturīgi katram tehnoloģiskajam risinājumam.


KeepWarm Apmācību platformas / centra resursi sadalīti vairākās nodaļās: Dati, Biznesa modeļi un fondi, Finansējuma piesaiste, Tehniskie risinājumi un piemēri, Ilgtspējīgi enerģijas avoti, Politikas ieteikumi, Siltumapgādes plānošanas instrumenti un materiāli angļu un citās projekta partneru valodās.


Latvijas partnera, ZREA, izveidotā apmācību materiālu bāze atrodama KeepWarm Latvijas sadaļā zem nodaļas “Kapacitātes stiprināšana”, pa tēmu blokiem latviešu valodā un angļu valodā.

 

Komentāri

Vārds
Komentārs

English