ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Kopumā saņemti 110 projektu pieteikumi daudzdzīvokļu māju siltināšanai (0)

04.12.2009

 

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra 7 kārtu ietvaros Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ir saņēmusi 110 projektu iesniegumus, no tiem 21 tika iesniegts 7. kārtā. 7. kārtā Vislielākais skaits projektu iesniegumu tika saņemts no Ventspils (5) un Valmieras (4) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotajām personām, pa diviem projektu iesniegumiem tika saņemti no Salaspils, Durbes un Ugāles novadiem, un pa vienam - Alūksnes, Liepājas, Rīgas, Burtnieku novada, Aizkraukles un Limbažiem.

Par aktivitāti ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" aktivitātes mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 14 139 549,92 lati. Kopumā 7 atlases kārtās iesniegti 110 projektu iesniegumi. Visvairāk projektu iesniegumu ir saņemti no Valmieras (34), Ventspils (14), Rīgas (12), Liepājas (7), Rēzeknes (4) un Salaspils (4). Kopumā projektu iesniegumi ir saņemti no 28 Latvijas apdzīvotajām vietām. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra ir apstiprinājusi 62 projektu iesniegumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai, kuri tika iesniegti pirmajās piecās atlases kārtās. Aģentūra ir noslēgusi 16 līgumus par kopējo līdzfinansējuma apjomu 666 403,74 lati.  

Kur iesniegt projektu? Š.g. 23.novembrī sākās projektu iesniegumu pieņemšana 8.kārtās ietvaros. Šajā kārtā pieejamais finansējums ir 7 351 569,34 lati. Projektu iesniegumu pieņemšana šajā kārtā turpināsies līdz paziņojumam par projektu iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanu, t.i., līdz tam brīdim, kad Aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums būs izlietots.

Aģentūra atgādina, ka projektu iesniegumi jāiesniedz Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā, Mucenieku ielā 3, 201.kab., Rīgā (personīgi darba dienās no 8:30 - 17:00 vai pa pastu, kā arī sūtot uz elektroniskā pasta adresi: bema@bema.gov.lv elektroniska dokumenta formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu).

Sīkāku informāciju par aktivitāti var iegūt interneta vietnē http://esfondi.bema.gov.lv. Jautājumu un neskaidrību jautājumos var vērsties pie Signes Kajakas, ES struktūrfondu ieviešanas departamenta Projektu ieviešanas nodaļas vecākās konsultantes (tālr.: 67041956, e-pasts: Signe.Kajaka@bema.gov.lv, fakss 67041911).

Informāciju sagatavoja

Inese Bērziņa

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra

67041905, 26578158

Sekot jaunumiem var arī interneta vietnē Twitter.com - http://twitter.com/siltinam

 

Komentāri

Vārds
Komentārs

English