ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Ventspilī atklāta pirmā ar ERAF atbalstu renovētā daudzdzīvokļu māja Latvijā (0)

26.10.2009

Piektdien, 23.oktobrī, plkst. 11:00 Ventspilī, Brīvības ielā 33/35 notika svinīgs pasākums, kura laikā tika atklāta pirmā renovētā māja ERAF aktivitātes „„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros Latvijā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, Nekustamā īpašuma sakārtošanas un namīpašumu remontdarbu kvalitātes vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenieks ir gandarīts, ka tieši Ventspilī ar ERAF līdzfinansējuma palīdzību īstenots pirmais daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Latvijā. „Apsveicu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 33/35 iedzīvotājus un arī mājas apsaimniekotāju - pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi" - ar mājas renovācijas pabeigšanu! Priecājos, ka ventspilnieki ir sadzirdējuši mūsu teikto un sapratuši, ka ēku energoefektivitātes paaugstināšana ir laba iespēja, kā pat par 20 - 30% samazināt mājsaimniecību ikmēneša tēriņus par patērēto siltumenerģiju, līdz ar to ietaupot savu naudu, kas ir īpaši svarīgi esošajos ekonomiskajos apstākļos. Kopš 2008.gada jūnija Ventspils daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājiem ir pieejams arī Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai - dzīvojamo māju energoauditam un māju renovācijai. Uz šo brīdi esam jau atbalstījuši 79 iesniegumus palīdzības saņemšanai energoaudita veikšanai un 11 - renovācijas darbiem energoefektivitātes paaugstināšanai, bet deviņām dzīvojamajām mājām pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu māju siltināšanas darbiem energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros." atzīmē Ošenieks.

Savukārt Brīvības ielas 33/35 iedzīvotāju pārstāve Ilze Meiere uzskata: „Mūsu, mājas Ventspilī, Brīvības ielā 33/35 iedzīvotāju, ieguvums ir divējāds - gan estētisks, gan praktisks. Estētiski ieguvusi, protams, ir visa pilsēta, un ventspilnieki mūsu māju jau paguvuši padarīt par apskates objektu, savu brīvdienu pastaigu maršrutos ieplānojot mūsu mājas apskati. Praktiskie ieguvumi - ja iepriekš mūsu maksājums par siltumu bija viens no augstākajiem pilsētā, bet radiatori pat mājas vidusdaļā tikai remdeni, nerunājot par ēkas galu dzīvokļiem, kuri bija grūti apdzīvojami, tad šogad apkuri varējām pieslēgt vēlu, bet tagad, kad tā ir pieslēgta, radiatori ir karsti! Protams, ceram, ka veiktie energoefektivitātes pasākumi samazinās mūsu maksājumus par siltumu par solītajiem 30%."

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras direktors Valdis Blome izteica patiesu prieku piedalīties pirmās ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu renovētās mājas atklāšanā. „Ventspils bija pirmā, no kuras tika iesniegts projekta iesniegums ERAF līdzfinansējuma saņemšanai, parakstīts līgums un arī pirmā, kur noslēdzies mājas renovācijas process. Man ir liels gandarījums, ka tieši ventspilnieki pierādīja, ka dzīvokļu īpašniekiem, pašvaldībai un aģentūrai, sadarbojoties ir iespējams īstenot šādu projektu," sacīja Blome.

Renovācijas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Brīvības ielā 33/35 tika uzsākti šā gada 16. augustā. Saskaņā ar noslēgto līgumu 1961.gadā celtajai mājai tika veikta ārsienu, bēniņu pārseguma un pagraba cokola siltināšana, kā arī siltumapgādes sistēmas renovācija, t.i., cauruļvadu siltināšana un karstā ūdens regulatora nomaiņa uz elektroniski vadāmu ar temperatūras pazeminājumu pielietošanu. Eiropas Savienības un valsts līdzfinansējuma apmērs šim projektam ir 26 713,94 lati.

Mājas apsaimniekotājs SIA „Ventspils nekustamie īpašumi" šobrīd pavisam apsaimnieko 176 dzīvojamās mājas, no kurām 108 pieslēgtas pilsētas centralizētajai apkurei.

ERAF Aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā SIA „Ventspils nekustamie īpašumi" iesniegusi kopumā projektu iesniegumus par 6 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, no tiem mājai Brīvības ielā 33/35 renovācijas process jau noslēdzies. Trīs projektu iesniegumi ir apstiprināti un renovācijas darbi tiks uzsākti 2010.gada pavasarī, savukārt divi projektu iesniegumi pašlaik tiek izvērtēti. Vēl trīs māju dzīvokļu īpašnieki ir piekrituši māju renovācijai un tiek gatavoti projektu iesniegumi ar mērķi piesaistīt ERAF līdzfinansējumu.

Par aktivitāti

Eiropas Savienības aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" aktivitātes mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Sākotnējais aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir 16 634 764,16 lati. Kopumā piecās atlases kārtās iesniegti 78 projektu pieteikumi. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra ir apstiprinājusi 56 projektu pieteikumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai, kuri tika iesniegti pirmajās četrās atlases kārtās. Aģentūra ir noslēgusi desmit līgumus ar sešām pilnvarotajām personām.

Aktivitātes ietvaros pirmajās piecās kārtās aģentūra no Ventspils ir saņēmusi 9  projektu iesniegumus. Pirmajās četrās kārtās iesniegtie 8 projektu iesniegumi ir apstiprināti, kā arī ir noslēgts viens līgums par ERAF līdzfinansējuma piesaisti mājas Brīvības ielā 33/35 renovācijai.

Sīkāku informāciju par aktivitāti var atrast http://esfondi.bema.gov.lv. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter - twitter.com/siltinam.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Duļbinska

Ventspils pilsētas domes Pilsētas mārketinga nodaļas vadītāja v.i.

636 01180, marketings@ventspils.gov.lv

www.ventspils.lv

Inese Bērziņa

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra

67041905, 26578158

twitter.com/siltinam

 

Komentāri

Vārds
Komentārs

English