ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Vides ministrijas konkursa projektu rezultāti sabiedrisko ēku siltināšanai (0)

26.10.2009

 

Konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" rezultāti

Vides ministrijā 20. oktobrī notika preses konference par rezultātiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās".

Kā informēja vides ministrs Raimonds Vējonis, konkurss „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" tika izsludināts š.g. jūlijā un tā mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Latvijas Republikas pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai. Šajā konkursā pieejamais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 17 570 000 latu.

Pavisam konkursa ietvaros tika saņemti 69 projektu iesniegumi 253 ēku energoefektivitātes uzlabošanai ar kopējo pieprasīto Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu 29.82 milj. Ls. Katrs iesniedzējs varēja iesniegt ne vairāk kā divus projektu iesniegumus.

Rezultātā projektu iesniegumu vērtēšanas komisija kā kvalitatīvus un konkursam atbilstošus novērtēja 56 projektus ar 222 ēkām par kopējo Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma summu 26.1 milj. Ls. Tā kā konkursa ietvaros pieejamais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 17.57 milj. Ls, tad jau no rītdienas tiks gatavoti un slēgti līgumi ar 35 pašvaldībām, kurām ir pieejams finansējums.

„Tomēr labā ziņa," kā vēlējās uzsvērt Raimonds Vējonis: „ Ir tā, ka atlikušie divdesmit viens projekts, kas atzīti par kvalitatīviem un konkursam atbilstošiem, lai gan nesaņems finansējumu no šī konkursa, tomēr nepaliks bez finansējuma. Vides ministrija pašreiz ved sarunas par jaunu noteiktā daudzuma vienību pārdošanu, lai iegūtu naudu šo projektu finansēšanai".

KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments) ir Latvijas valsts budžeta programma, kuras mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. KPFI finansē no valstij piederošo noteiktā daudzuma vienību (NDV) pārdošanas, ko veic starptautiskās emisiju tirdzniecības ietvaros atbilstoši Kioto protokola nosacījumiem. NDV pārdošana ir iespējama, jo Kioto protokolā 2008.-2012.gadam noteikto saistību izpildei - 8% samazinājums, salīdzinot ar 1990.gada līmeni, - Latvijai nebūs nepieciešamas visas tās rīcībā esošās NDV, un potenciālais pārpalikums būs vismaz 40 miljoni vienību.

Zemgales reģiona projektu piedāvājumu rezultāti:

Bauskas novada dome ‑ 2; Dobeles novada dome - 11; Iecavas novada dome - 1; Jelgavas novada dome - 12; Jelgavas pilsēta - 7; Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvalde - 1; Jaunjelgavas novada dome - 1; Ozolnieku novada dome - 2; Skrīveru novada dome - 1.

Īpašu atzinību izpelnījās Ozolnieku izstrādātie projekti.

Avots: http://www.vidm.gov.lv/lat/informacija_presei/preses_relizes/?doc=9788

 

Komentāri

Vārds
Komentārs

English