ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Daudzdzīvokļu ēkas renovācija O.Kalpaka ielā 6, Auces novadā

28.01.2014

Ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu un ar ZREA konsultatīvo atbalstu namu apsaimniekotājs SIA „Auces komunālie pakalpojumi” 18.08.2011. uzsāka un 19.01.2012. pabeidza daudzdzīvokļu ēkas O.Kalpaka ielā 6, Aucē, renovāciju. Projekta kopējais budžets 57 738,32 LVL (kopējās izmaksas uz 1m2 73,05 LVL), t.sk., 19 777,13 LVL ERAF līdzfinansējums.

Pielikumā detalizētāka informācija.

Dokumenti

O_Kalpaka iela 6_Auce
English