ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Igaunijas labās prakses un pieredzes pārņemšana elektromobiļu uzlādes punktu infrastruktūras plānošanā un izveidošanā, kā arī elektromobiļu pielietojumā (Tartu, 2014.gada 9.-11.aprīlī)

23.04.2014

Īstenojot Eiropas Sociālā fonda Projektu „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska pakalpojuma – elektromobiļu uzlādes infrastruktūra - izstrādē” (Nr. 1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/121/125), ZREA organizēja projekta mērķa grupas braucienu uz Tartu, lai iepazītos ar Igaunijas pieredzi un praktisko informāciju par elektromobilitātes attīstību Igaunijā. Delegācijā no Latvijas piedalījās 19 dalībnieki no ZREA, ZREA biedru organizācijām un institūcijām, kā arī no ZREA sadarbības partneru institūcijām. Tartu Latvijas delegācijai bija 7 tikšanās ar valsts, pašvaldību iestāžu pārstāvjiem un ar komersantiem.

 

Laika posmā no 09.04.2014. līdz 11.04.2014 Darba grupas dalībnieki ieguva izglītojošu informāciju un apguva Igaunijas kolēģu pieredzi:

·          par elektromobiļu ekspluatācijas pieredzi no automobiļu NISSAN ražotāja pārstāvniecības Igaunijā;

·          par elektroenerģijas tirgu Igaunijā – zaļās elektroenerģijas ražošana, tās piegādes iespējas elektrisko transporta līdzekļu uzlādes stacijām;

·          par Tartu pašvaldības praktisko pieredzi e-mobilitātes veicināšanas jomā, par elektromobiļu pielietojumu pašvaldības darbā, par uzlādes tīkla izmantošanu pašvaldības teritorijā;

·          par uzņēmumu pieredzi elektrisko transporta līdzekļu un to uzlādes staciju izmantošanā;

·          par Igaunijas nacionālo e-mobilitātes programmu;

·          par Tartu inovācijas centra aktivitātēm un piedāvājumu e-mobilitātes jomā

 

Igaunijā redzētais un dzirdētā pieredze elektromobilitātes attīstības jomā ir cēlusi Darba grupas dalībnieku kapacitāti, vairojusi izpratni, kas veicinās ZREA un to biedru un sadarbības partneru labāku savstarpējo sadarbību, kā arī sekmēs rīcības un lēmumu pieņemšanu iestādēs un uzņēmumos, ESF projekta mērķa sasniegšanai – elektromobiļu izmantošanas popularizēšanai un uzlādes infrastruktūras izveidei Zemgalē.

 

2,07% no Projektu finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Pielikumā: Igaunijas pārstāvju sniegtās informācijas apkopojums un prezentācijas.

Dokumenti

E-mobilitate Igaunija Fortum Tartu ELMO Tartu pasvaldibas pieredze
Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English