ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

EPC priekšrocības

05.11.2015

ES projekts „EnPC-INTRANS" - EPC priekšrocības salīdzinājumā ar īpašnieka  veiktiem darbiem.

Energoefektivitātes līgumi (EPC) ir „radošā finansējuma” forma kapitāla palielināšanai, kas ļauj finansēt energoefektivitātes uzlabojumus no iegūtā izmaksu samazinājuma. EPC ietvaros tiek pieaicināts eksperts - tā dēvētais energoapgādes pakalpojumu uzņēmums (ESCO), kas īsteno energoefektivitātes veicināšanas vai atjaunojamās enerģijas projektu. ESCO izmanto līdzekļus, kas iegūti no enerģijas un uzturēšanas izmaksu ietaupījuma, saražotās atjaunojamās enerģijas (piemēram, saules baterijām) vai izmaksu starpības starp fosiliem un atjaunojamiem energoresursiem (piemēram, biomasas), lai segtu kopējās projekta izmaksas, tostarp arī investīciju izmaksas. Būtībā ESCO nesaņems maksājumu pilnā apmērā, ja EPC projekts nenodrošinās paredzēto enerģijas izmaksu ietaupījumu.

ESCO sniedz klientam ietaupījumu garantiju, kuras ietvaros tehniskais un finanšu risks pāriet no klienta uz ESCO. EPC ietvaros kompensācija par ESCO darbību atkarīga no paveiktā; darbības rezultātu rādītājs ir ietaupītās enerģijas apmērs vai sniegtie enerģētikas pakalpojumi. EPC ir veids, kā ieviest infrastruktūras uzlabojumus tām iestādēm, kurām trūkst iemaņu inženierzinātnē, darbaspēka vai laika, kā arī nepietiek finansējuma, izpratnes par risku vai tehnoloģiskās informācijas. Šo iemeslu dēļ iestādes, kuru rīcībā nav pietiekami naudas līdzekļi, bet kurām piemīt kredītspēja, ir lieliski potenciālie ESCO klienti.

EPC izmantošana Eiropā kļūst arvien populārāka - vairākas valsts/pašvaldību sektora iestādes jau veiksmīgi īstenojušas šādus projektus un vēl daudzas plāno to darīt. EPC ieviesti plašam dažādu veidu ēku klāstam, tostarp pašvaldībās, un rezultāti bijuši ļoti daudzsološi. Piemēram, tika sasniegts 50% enerģijas ietaupījums.

Savukārt, ja ēkas atjaunošanas darbus veic pats īpašnieks, bieži netiek ņemta vērā optimizācija ekspluatācijas laikā, tehniskā aprīkojuma dzīves cikla izmaksas un mijiedarbība, līdz ar to bieži nav skaidri noteikta uzskaitāmība. Īstenošanas periodā netiek veikti pasākumi, lai veicinātu enerģijas taupību un izvairītos no papildu izmaksām.

Turklāt enerģijas taupības garantija EPC modeļa ietvaros ir ļoti lietderīgs mehānisms un izmērāms pakalpojums, kas netiek piemērots tradicionālajos ēku atjaunošanas procesos. Tā kā valsts/pašvaldību iestādēm ir jākoncentrējas uz savu pamatdarbību, EPC ir ekonomiska pieeja, ar kuru labumu gūst gan valsts/pašvaldība, gan ESCO. Piemēram, ja pašvaldības saņem aizdevumus ar atvieglotiem nosacījumiem vai dotācijas, tās var daļēji finansēt projektu un pagarināt līgumu.

ESCO galvenokārt izmanto ēku automatizācijas un enerģijas pārvaldības sistēmas. Tādējādi valsts/pašvaldību iestādes saņem detalizētu pārskatu par izmaksām un ietaupījumiem. Turklāt ESCO apmāca valsts iestāžu tehniskos darbiniekus un iegūtās zināšanas tie var izmantot gan EPC laikā, gan pēc tam.


EnPC-INTRANS jeb „Kapacitātes stiprināšana attiecībā uz Energoefektivitātes
līgumiem Eiropas pārejas tirgos” ir projekts, ko izstrādājuši partneri, balstoties uz starptautisku, starpdisciplināru un starpnozaru sadarbību un koncepciju, idejām un pieredzes apmaiņu. Iegūtās apmācību koncepcijas un instrumenti tiks ieviesti un demonstrēti partnervalstīs Horvātijā, Vācijā, Grieķijā, Latvijā, Rumānijā, Serbijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ukrainā, un tālāk izplatīšanai un realizēšanai piedāvāti ekspertiem un interesentiem visās 28 ES valstīs.

Tiek paredzēts, ka EnPC-INTRANS optimāli un lielā mērā ietekmēs ilgtspējīga pieprasījuma attīstību attiecībā uz EPC/ESCO modeļu izstrādi un ieviešanu sabiedriskajās ēkās un pakalpojumos Eiropā energoefektivitātes ieguldījumu finansēšanai.

EnPC-INTRANS saņem finansējumu no Eiropas Savienības Izpētes un Inovāciju programmas Horizon 2020 Granta Līguma Nr. 649639 ietvaros.

 

 

 

Attēlu galerija

Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English