ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Apvieno spēkus enerģētiskās nabadzība mazināšanai

13.08.2021

 

Šodien, kad piedzīvojam energoresursu cenu pieaugumu, kā arī globālās pandēmijas negatīvo ietekmi uz valstu ekonomisko attīstību, jo īpaši aktuāls kļūst jautājums, kā palīdzēt tai iedzīvotāju daļai, kas saskaras ar finansiālām grūtībām, lai norēķinātos par energoapgādes pakalpojumiem zemu ienākumu, augstu energopakalpojumu izmaksu un zemas energoefektivitātes dēļ.

 

Enerģētiskā nabadzība – šis jēdziens arvien biežāk dzirdams ne tikai Eiropas Savienības politiķu runās vai politikas dokumentos un normatīvajos aktos, bet arī Latvijas dienaskārtībā. Mērķis un apņemšanās samazināt enerģētisko nabadzību Latvijā tika iekļauts Nacionālajā klimata un enerģētikas rīcības plānā 2030.gadam - periodā līdz 2030.gadam tiks samazināts rādītājs “mājsaimniecību īpatsvars, kurām trūkuma dēļ bija liegta siltuma nodrošināšana mājoklī”, nodrošinot, ka šis īpatsvars ir mazāks nekā ES vidējais rādītājs, t.i. mazāks nekā 7,5%. Nesen Enerģētikas likumā tika iekļauta definīcija: “enerģētiskā nabadzība — mājsaimniecības lietotāja nespēja uzturēt mājoklī atbilstošu temperatūru vai izmantot energoapgādes komersantu sniegtos pakalpojumus, vai norēķināties par tiem zemas energoefektivitātes dēļ vai tādēļ, ka maksai par šiem pakalpojumiem ir augsts īpatsvars mājsaimniecības ienākumos”.

 

Latvijā nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā: 2019.gadā tas bija trešais augstākais rādītājs - 21,6% iedzīvotāju pakļauti nabadzības riskam. Labklājības ministrijas apkopotie dati par vistrūcīgākajām personām un pašvaldību sociālo pabalstu saņēmējiem norāda uz iedzīvotāju skaitu, kam ir īpaši apgrūtināta pamatvajadzību apmierināšana. 2019.gadā trūcīgas personas statuss tika piešķirts 41 522 personām, tajā skaitā 10 349 bērniem, ap 10 000 pensionāru. Maznodrošinātas personas statuss piešķirts 45 564 personām, tajā skaitā 6512 bērniem. Dažādus pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus pēc ienākumu testēšanas saņēma 64 010 ģimenes - 109 357 iedzīvotāji. Šādu mājsaimniecību skaits ik gadu samazinās aptuveni par 9,5% gadā.

 

Lai mazinātu enerģētisko nabadzību, Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros Latvijā tiek īstenoti un finansēti četri dažādi projekti -“Enerģētiskās nabadzības mazināšana, izmantojot enerģētikas kopienu iniciatīvas” (POWERPOOR), “Risinājumi enerģijas nabadzības novēršanai” (STEP), “Veselības, labklājības un līdztiesības uzlabošana, īstenojot uz pierādījumiem balstītu pilsētu politiku, lai cīnītos pret enerģētisko nabadzību”(WELLBASED) un “Atbildīgo pušu savienošana, lai pieņemtu inovatīvas shēmas enerģētiskās nabadzības samazināšanai” (SOCIALWATT). To īstenošanā aktīvi iesaistās Biedrība “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” (ZREA) un “Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija” (PIAA), Jelgavas valstspilsētas Pašvaldības operatīvās informācijas centrs (POIC), kā arī enerģētikas uzņēmums SIA “Gren Jelgava”. Projektu ietvaros izstrādātos instrumentus varēs izmantot ne tikai Jelgavas valstspilsētā vai Zemgales reģionā, bet arī citās Latvijas pašvaldībās.

 

Kopš 2019.gada jūnija PIAA īsteno “Apvārsnis 2020” projektu “Risinājumi enerģijas nabadzības novēršanai” (STEP), kas noslēgsies 2022.gada jūnijā. Projekta ietvaros ir izveidots kontaktpunkts Jelgavā, konsultējot patērētājus par to tiesību un interešu aizsardzību, izveidota patērētāju grupu un iesaistīto organizāciju sadarbība, kuras konsultē cilvēkus par dažādiem jautājumiem (piemēram, efektīvāks enerģijas patēriņš, informācija kā var palīdzēt ietaupīt naudu, uzlabot veselību un labsajūtu mājoklī). Projektā plānots izplatīt labos piemērus un politikas izvēles, kas var mazināt enerģētisko nabadzību un veicinātu to pielietošanu.

 

Zaļās enerģijas uzņēmums SIA “Gren Jelgava” kopš 2019.gada septembra piedalās “Apvārsnis 2020” projekta “SocialWatt -Atbildīgo pušu savienošana, lai pieņemtu inovatīvas shēmas enerģētiskās nabadzības samazināšanai” īstenošanā. Projekts paredz izstrādāt, ieviest, pārbaudīt un paplašināt inovatīvus risinājumus enerģētiskās nabadzības mazināšanai un tas noslēgsies 2023.gada aprīlī. SocialWatt ietvaros izstrādāto, atbilstošo rīku nolūks ir palīdzēt komunālo pakalpojumu sniedzējiem un enerģijas piegādātājiem efektīvi identificēt enerģētiskā nabadzībā nonākušas mājsaimniecības, kā arī izstrādāt un pārraudzīt risinājumus, kas vērsti uz šādu mājsaimniecību energoefektivitātes paaugstināšanu.

 

Kopš 2020.gada septembra ZREA īsteno “Apvārsnis 2020” programmas projektu “Enerģētiskās nabadzības mazināšana, izmantojot enerģētikas kopienu iniciatīvas” (PowerPoor), kas ilgs līdz 2023.gada augustam. Projekta mērķis ir izglītot enerģētiski nabadzīgās mājsaimniecības vai mājsaimniecības, kas ir tuvu enerģētiskās nabadzības riskam, par veidiem, kā tērēt enerģiju mazāk un gudrāk, kā uzlabot mājokļu energoefektivitāti ar nelieliem ieguldījumiem, kā arī izmantojot iedzīvotāju veidotas kopīgas iniciatīvas, kā piemēram, enerģētikas kopienas, un inovatīvus finansējuma piesaistes veidus kā pūļa finansējums. Sākot ar 2021.gada oktobri Jelgavā, Jēkabpilī, Aucē un citur Zemgalē 25 apmācīti konsultanti sniegs padomus mājsaimniecībām (gan klātienē apmeklējot mājsaimniecības, gan attālināti), izmantojot PowerPoor izstrādātos informāciju komunikāciju tehnoloģiju (IKT) rīkus, kas pieejami internetā jebkuram interesentam. ZREA birojā ir atvērts PowerPoor Enerģētiskās nabadzības mazināšanas Birojs - kontaktpunkts.

 

Kā “jaunpienācējs” enerģētiskās nabadzības mazināšanas projektu pulkā ir POIC, kas 2021.gada martā uzsāka “Apvārsnis 2020”projektu “Veselības, labklājības un līdztiesības uzlabošana, īstenojot uz pierādījumiem balstītu pilsētu politiku, lai cīnītos pret enerģētisko nabadzību”(WELLBASED) un savas aktivitātes īstenos līdz 2025.gadam. Projekta ietvaros paredzēts īstenot pētījumu par to, kā enerģētiskā nabadzība ietekmē iedzīvotāju labklājību un veselības stāvokli. Balstoties uz iegūtajiem datiem, tiks izstrādāti ieteikumi pašvaldībai, kādi atbalsta mehānismi visefektīvāk uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

 

Reti gadās, kad vienā pilsētā 4 organizācijas vienlaicīgi ievieš vairākus “Apvārsnis 2020” programmas projektus ar vienu mērķi. Tāpēc 2021.gad 3.augustā ZREA, PIAA, POIC un Gren Jelgava pārstāvji rīkoja sapulci, lai pārrunātu iespējamo sadarbību kopīgo mērķu sasniegšanā. Enerģētiskās nabadzības mazināšanā tiks iesaistīti ne tikai iedzīvotāji, bet arī Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija, sociālā pārvalde, namu apsaimniekošanas uzņēmums, NVO sektors, u.c. interesenti, kas ļaus izcelt enerģētiskās nabadzības problēmu un paaugstinās sabiedrības izpratni par problēmas nozīmīgumu un tās risināšanas iespējām.

 

Vairāk informācija par minētajiem projektiem pieejama mājas lapās: www.powerpoor.eu , www.stepenergy.eu , www.wellbased.eu un www.socialwatt.eu , kā arī jaunumus par projekta aktivitātēm var uzzināt iesaistīto institūciju interneta vietnēs.

Attēlu galerija

Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English