ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

ZREA uzsāk īstenot jaunu ES “Horizon2020” programmas projekts POWERPOOR, kura mērķis ir mazināt enerģētisko nabadzību

04.09.2020

 

No 2020.gada 1.septembra ZREA, Atēnu nacionālās tehniskās universitātes (Grieķija) vadībā, sadarbībā ar 13 partneriem no Grieķijas, Beļģijas, Vācijas, Luksemburgas, Ungārijas, Horvātijas, Igaunijas, Bulgārijas, Portugāles un Spānijas, uzsākusi ES “Apvārsnis 2020” programmas finansētā projekta “Enerģētiskās nabadzības mazināšana, izmantojot enerģētikas kooperatīvu iniciatīvas” (PowerPoor), Granta līguma Nr. 890437, īstenošanu, kas plānota līdz 2023.gada augustam.


Enerģētiskā nabadzība (energy poverty) - jēdziens

Dažādās valstīs enerģētiskās nabadzības jēdziens tiek definēts atšķirīgi, bet vairumā gadījumu Eiropā ar enerģētisko nabadzību saprot mājsaimniecību, kura tērē, vai kurai būtu jātērē vairāk kā 10% no saviem kopējiem ienākumiem, lai nodrošinātu adekvātu komfortu telpās (apgaismojums, apkure, karstais ūdens, enerģija ēdiena gatavošanai). Enerģētisko nabadzību rada zemi mājsaimniecību ienākumi, augstas enerģijas cenas un zemas energoefektivitātes ēkas.


Projekta Mērķis


POWERPOOR projekta galvenais mērķis ir izstrādāt atbalsta programmas/shēmas enerģētiski nabadzīgiem iedzīvotājiem un veicināt alternatīvu finansēšanas shēmu izmantošanu (piemēram, izveidot enerģētikas kopienas/kooperatīvus, nodrošināt pūļa finansējumu). POWERPOOR veicinās pieredzes un zināšanu apmaiņu, kā arī neliela mēroga energoefektivitātes pasākumu īstenošanu un atjaunojamo enerģijas avotu uzstādīšanu, palielinot iedzīvotāju aktīvu līdzdalību.


Tiks izstrādātas, attīstītas un īstenotas Enerģētiskās nabadzības atbalsta pilot programmas/shēmas astoņās Eiropas valstīs, un tās vadīs sertificētu Enerģētikas Atbalstītāju (Energy Supporters) un Enerģētikas Kopienu Mentoru (Energy Communities Mentors) tīkls. Enerģētikas Atbalstītāji/Mentori atbalstīs enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības (vairāk nekā 32 000), lai plānotu un īstenotu pasākumus energoefektivitātes jomā, kā arī piedalītos kopīgās iniciatīvās enerģētikas jomā. Enerģētiski nabadzīgie iedzīvotāji tiks iesaistīti dažādos pasākumos, piemēram, informācijas dienās, vietējos enerģētiskās nabadzības birojos un ar IKT (informāciju un komunikāciju tehnoloģijas) saistītos instrumentos (enerģētiskās nabadzības mazināšanas rīki). Ieinteresēto personu sadarbības grupu izveide arī veicinās iesaistīšanos un atbalsta sniegšanu enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām. Tiks izstrādātas arī pamatnostādnes, kā novērst enerģētisko nabadzību ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānos.


Pamatojoties uz gūto pieredzi un no POWERPOOR īstenošanas laikā gūtajām mācībām, tiks izstrādāti ES politikas ieteikumi un 8 valstu ceļveži, lai politikas veidotāji visos pārvaldības līmeņos varētu mācīties no projekta. Projekta rezultāti tiks plaši izplatīti, un tiks turpināta sinerģija ar globālām un ES iniciatīvām, piemēram, ES Enerģētiskās nabadzības observatoriju (Energy Poverty Observatory) un Pilsētu mēru Paktu (ES un globālo) par enerģētiku un klimatu.


Vairāk informācija par projektu: CORDIS

Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English