ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Profesionālās kompetences uzlabošana enerģētikas personālam Zemgalē

22.10.2013

ES Mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI apakšprogrammas mobilitātes projekts „Profesionālās kompetences uzlabošana enerģētikas personālam Zemgalē"

Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.
English